RITMIQ Nasıl Çalışır?

RITMIQ, iş faaliyetlerini tanımlamak, yürütmek ve izlemek için formlar, nesneler, tablolar, kurumsal veriler ve dosyalar kullanır. Bunlar tekil, merkezi, güvenlikli bir veritabanı içerisinde kullanıma sunulurlar. RITMIQ’in motor yazılımları; sistem girdi ve çıktılarının tanımlanması ve senkronize edilmesi, tariflenen işlemlerin yürütülmesi ve sistem kullanıcıları arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanmasını temin etmek için çalışır. RITMIQ’in kullanıcı arayüzü ise bütün verilerle ilgili erişim, izleme, değişiklik yapma ve atanan görevleri yerine getirme faaliyetlerini olanaklı kılar.

RITMIQ’in kullanılacağı kuruluş için yapılacak uyarlamanın planlanması; veriler ile nesne yapılarının yaratılması ve tanımlanması kullanıcı tarafından herhangi bir programlama bilgisi gereksinimi olmadan gerçekleştirilir.

RITMIQ’in veritabanı PRODB, MESH tarafından özgün olarak C++ ile geliştirilmiştir. Bunun nedeni piyasada bulunan hiçbir veritabanının proje yönetimi için gereken özellik ve yeteneklerin tümüne sahip olmamasıdır. Bulunmayan özelliklerin başında faaliyetler, görevler ve süreçler arasındaki çoklu interaktif ve dinamik ilişkilerin modellenmesi ve gösterilmesi gelmektedir. PRODB bu zaaflardan arınmış tek veritabanıdır.

RITMIQ’in özel olarak tasarlanan grafik arayüzü sayesinde iş planları tasarlanabilir, değiştirilebilir ve aynı zamanda simülasyon, izleme ve yürütme işlemleri de yapılabilir. RITMIQ, ayrıca yine kullanıcı tarafından tarifi yapılabilen ve kendi kaynaklarını yönetebilme olanağı veren dinamik tablo yapısı mekanizması da sağlar.

Kullanıcılara, yaptıkları girdiler, kendilerine atanan görevler ve dış kaynaklı olaylarla ilgili bilgi toplayabilecekleri araçlar ve arayüz sunulmuştur.